Menikmati Perjalanan Konyol Semarang-Jakarta

11
2478
peka pekak kembang lawang
peka/pekak/kembang lawang
peka pekak kembang lawang
peka/pekak/kembang lawang

Berikut cerita perjalanan saya kemarin (22 Maret 2015) dengan menggunakan kereta api Gumarang jurusan Surabaya-Jakarta. Seusai acara reuni di rumah salah satu sahabat yang saya panggil Sisil. Dia tinggal di perumahan di atas perbukitan yang indah di Semarang.


Saya naik dari Stasiun Tawang Semarang pukul 19.55 WIB sampai di Stasiun Kota, Jakarta sekitar pukul 3 pagi. Beberapa kali kejadian asyik menimpa saya. Memalukan, memprihatinkan, sampai membuat sengsara di perjalanan. Apa pun bentuknya, saya menikmati dan itu saya anggap sebagai bumbu kehidupan penuh cita rasa. Bukan Cuma sekali kesialan dan peristiwa memalukan menimpa saya. Namun mohon maaf, semua saya tuliskan dalam bahasa Jawa karena kisah ini sebelumnya saya peruntukkan buat sahabat-sahabat saya yang saling menyebut dirinya Gondez. Bila Anda tak paham bahasa Jawa tapi penasaran ingin tahu peristiwa konyol apa yang menimpa saya berkali-kali dalam satu hari, silakan menggunakan Google Translate. Semoga Google-nya tidak muntah-muntah. πŸ˜‰

Mau begitu sepur teko, aku langsung nggoleki gerbong 1 sesuai sing ana ning karcis. Mergo nomer 1, pasti gerbonge ngarep dhewe. Dan bener, ning chedhak lawang ana tulisane ongko 1. Masuklah aku. Begitu mlebu, AC-ne adhem banget. Lantaine karpetan apik. Wong-wong dho lungguh slimutan. Aku mbatin, wah nyaman bener sepure. Tak goleki nomer kursiku 5C. Ketemu! Ning wis ana wonge.

Dengan pedenya aku takon, ini nomer 5C, mas? Ya, jawabe. Karcis saya nomer 5C. Aku njawab ngono. Dheweke bengong, aku ndelok dheweke sing bengong. Ini nomornya, karo tak lungke karcisku. Si mase mau njuk ndeloki karcisku dengan cermat. Aku santai nunggoni. Wong sak durungi wis tak deloki yen nomere 5C. Mase njuk ngomong, ini kelas ekonomi. Karo nduding lan ndudohke tulisan ning karcisku. Kelas ekonomi belakang, Mas. Karo drijine nduding memburi. Ini kelas eksekutif. Oh, sebentar. Aku ngomong ngono. Karcise njuk tak jaluk karo ngeloyor metu soko gerbong eksekutif seolah-olah arep nggoleki petugas mestekke bener orane.

Urung rampung olehi ngisin-ngisini. Jik ana babak kedua. Gelem babak keduane pora?

Tak teruske yo. Nek arep mbok woco sesuk karepmu. Emang aku peduli?

Bar tangi turu. Jik rong jam neh wektuku untuk sampai Jakarta. Dadi timbang bengong tak ndongeng ning kene. Khususon kanggo Kuncoro karo Kenik sing giliran melek. (Catatan: Kuncoro dan Kenik, dua sahabat saya yang tinggal di Swiss dan Belgia.)

Dadi akhire memang aku nggoleki petugase. Begitu ketemu, aku tentu ra takok masalah gerbong eksekutif mau. Tapi aku takok, pak gerbong ekonomi sebelah mana? Belakang, jarene. Mbek nduding memburi.

Mbek mlaku memburi, aku weruh beberapa orang metu saka gerbong eksekutif karo ngewer-ewer karcis. Aku mbatin, nah, aku ra dhewean olehe ngisin-isini. Njuk aku weruh gerbong dengan ongko 1 ning cedhak pintu masuk. Nah, iki gerbongku, batinku. Aku mlebu. Dengan pedhenya. Meski bar kisinan. Gondhez ok.

Koyo mau, AC-ne adhem, kursine dho madhep mengarep kabeh. Mestine empuk kursine wong busane kandel. Aku njuk mbatin, meski gak kaya gerbong eksekutif, kursine jauh dari lumayan. Isih sangat nyaman kanggoku. Aku dengan semangat nggoleki kursi nomer 5C. Kursi 5C ketemu. Kosong. Tasku tak selehke ning kursi sak durunge tak selehke ning bagasi sing ana ning ndhuwur sirah. Udu ndhas lho.

Urung sempat nyelehke tas mendhuwur, sing lungguh ning sebelah ngomong, mas itu sudah ada isinya. Aku ndeloki sing ngomong karo bingung. Batinku, wong kosong kok ngomong ana isine. Karepe apa? Weruh aku bingung, njuk wonge ngomong neh, itu sudah ada isinya. Ini nomor 5C, kan? Aku balik takok. Bar tak takoki kursi 5C, wonge njawab ya. Njuk wonge ngomong, ini kelas bisnis. Dampuuuut! Aku salah neeeeeeeh…

Ning rung rampung kuwi critane. Endinge tragis tenan. Gelem?

Nek sing ngalami iki Tipuk, mesti nangis karo ngoser-ngoser. Nek sing ngalami iki Dodo, mesti njuk nggolek sing isa nggo mendem. Oke Do? (Catatan: Tipuk dan Dodo ini dua sahabat saya yang tinggal di Kranji dan Purwodadi.)

Tak teruske ya? Nunggu jawab ya sik gek diteruske.

Nek gak ana sing njawab, tetep tak teruske.

Bar diomongi yen kuwi kelas bisnis, aku njuk mudhun metu ko gerbong. Aku mlaku memburi neh. Lan weruh wong-wong sih mau metu saka gerbong eksekutif. Bungah aku, weruh wong-wong sing metu saka gerbong bisnis karo ngewer-ewer karcis. Karcise mesti kuwi karcis ekonomi. Ora mung aku sing goblok lan ngisin-isini.

Aku njuk mlaku memburi nggoleki gerbong ekonomi. Jarake aduh karo gerbong eksekutif. Ketemu! Ana tulisan ongko 1 ning cedhak pintu masuk. Aku njuk mlebu. Kursine ora mung ngadhep mengarep kaya sing ning gerbong eksekutif utowo bisnis, tapi wolak walik. Busane tipis. Rupane gerbong elik kae. Wis, ra salah meneh, iki mesti gerbong ekonomi. Tak goleki nomer kursiku. Ketemu! Aku ra perlu takok yen kuwi kursiku. Wis jelas yen kuwi nomer kursiku lan pasti kelas ekonomi wong isine umpel-umpelan kae.

Sik, tak ngombe sik.

Wis. Tak teruske.

Goblokku, wis ngerti yen kuwi kelas ekonomi aku tetep jik takok karo penumpang sing ning sebelahku, ini kelas ekonomi ya mbak? Mbake njawab ya. Plong. Lego aku. Kedadean ning gerbong eksekutif karo bisnis ternyata ngefek juga. Aku dadi goblok nakokke sing wis jelas.

Tak teruske critaku. Piye? Bagian tragise urung lho.

Bar dijawab mbake yen iki bener gerbong lan kursiku, aku njuk lungguh menikmati kemenangan. Ning kuwi ra suwe.

Sepur saiki ra kaya mbiyen. Sanajan kelas ekonomi, gerbonge AC kabeh. Dadi tetep nyaman, ra sumuk. Ra ana wong bakulan. Ra ana wong ngemis. Wong ngamen yo ra ana.

Kursi 5C yo kuwi kursi sing tak lungguhi, pas ning ngisor AC. Gak suwe aku lungguh, cuuuur… pundakku kroso teles. AC-ne bocor! Ngocori pundakku! Sing nyebahi neh, kursine madhep memburi. Dadi aku kaya wong bego, dhelak-dhelek lungguh karo numpak sepur sing kanggoku dadi mlaku mundur.

Ning aku tetep seneng numpak sepur. Aku seneng numpak sepur, khususon kelas ekonomi soale aku rumongso kumpul karo bongsoku sing ramah, saling tegur sapa. Ora kaya penumpang bisnis apa meneh eksekutif sing sinis lan yak-yak’o. Ora kabeh koyo ngono mestine tapi aku sering ngadhepi menungso sing gayane pengin tak taboki njur tak uyuhi.

Ning kedadean tragis ning gerbong ekonomi kuwi sak durunge diawali kedadean njelehi ning mobile Mpik. Tapi Mpik ra ngerti. Aku dhewe ngertine bareng tekan Tawang. Piye, Kun, gelem? (Catatan: Mpik adalah panggilan sahabat saya yang tinggal di Semarang.)

Dadi dino iki aku ketiban sial lan kisinan berkali-kali. Yak’e keno karmane ngerjani Babah. Bah, ngapuroku ya? Muah! (Catatan: Babah adalah panggilan sahabat saya yang tinggal di Boyolali.)

Aku kan sempat nginep semalem ning Demak sebelum meluncur ning omahe Sisil. Pas esuk mau, sebelum mangkat ning Semarang, ning omah ibuku nggawe wedang peka (e-ne diwoco kaya maca tempe) kanggo acara terbangan engko bengiΒ  (utowo mau bengi soale aku leh crito saiki).

Tak wenehi resep wedang peka. Cocok diombe ning Eropa ki Kun soale ning awak lan weteng dadi anget. Apa meneh nek winter. Mengko Iin konen nggawe. Kenik juga nek gelem nggaweo. Do, kowe rasah melu nggawe wong omahmu ning ndeso tur ra mungkin ana udan salju. Paling udan kapok randhu. (Catatan: Iin istrinya Kuncoro.)

RESEP WEDANG PEKA

Bahan:
Jahe
Kembang lawang (peka)
Gulo jowo
Gulo pasir

Cara bikin:

 1. Bakar jahe sing isih ana kulite
 2. Nek wis mateng/gosong, kulite dionceki, njuk digeprek
 3. Godhok jahe, kembang lawang, gulo jawa sak cukupe aja kemanisen
 4. Nek wis umup, gulo jowone wis mencair, angkat. Wedang peka siap disajikan.

Cara penyajian:
Ambil wedang peka segelas, wenehi gulo pasir sesuai selera. Nek pengin manis, wenehi gulo pasir sak moh-mohe.

Wis, saiki tak teruske crito tragedi ning mobile Mpik. Mumpung ijik ana wektu sak durunge tekan Jakarta.

Nah, sak wise ibuku nggawe wedang peka, aku njuk kon nggowo. Jenenge ibu ning anake sing jarang ketemu, mesti kon nggowo apa-apa sing isa digowo nek pas aku mulih. Kebetulan aku nggawa tremos cilik sing pas aku mangkat Semarang tak isi teh panas. Begitu ibu nawani wedang peka, aku sambut dengan gembira mergo aku nggawa tremos. Tremos tak isi, njuk tak wadhahi tas kresek jaga-jaga nek utah. Bar kuwi tak lebokke backpack-ku.

Tekan nggone omahe Sisil gak ana masalah. Begitu mulih diterke Mpik, baru masalahe muncul sakploke tekan Tawang. Aku mudun soko mobile Mpik mbek nyangking tasku sing sepanjang jalan tak pangku, sing salah siji isine tremos njerone wedang peka.

Pupu tengenku kroso teles. Tak matke, kathokku teles. Aku rung ngeh iki banyu apa. Rumangsaku aku ora nggawa aqua kok ana banyu. Kathok sing teles njuk tak gragapi terus tak ambu. Mambu peka!

Tasku tak selehke ning bangku ning ruang tunggu stasiun Tawang. Njuk tak rogoh isine. Bener, tremose malik. Nutupku ra kenceng dadiΒ  isine dho utah. Sanajan wis tak kreseki, tetep jik bocor. Mbuh apa ae sing kutahan ning njero tas. Begitu tasku tak angkat, wedang peka ngecembeng ning bangku ruang tunggu. Aku ra nggowo tisu dadi tak tinggal lungo ae. Mugo-mugo dilap petugas stasiun.

Dadi dino iki, aku mulih Jakarta dengan celana lan sempak pliket kutahan wedang peka, kisinan ning gerbong eksekutif lan bisnis, pundak teles kebocoran AC ning gerbong ekonomi karo mlaku mundur kaya wong pekok soale kursine madhep memburi. Ning atiku tetep seneng mergo bar kumpul karo sedulur-sedulur gondhez.

reuni 2015 english 85 undip semarang
Reuni English 85 Undip Semarang | 22 Maret 2015

Cerita di atas sebelumnya sudah saya tulis di grup WhatsApp para gondez yang sebagian dari mereka bisa Anda lihat di dalam foto di atas. Saya pindahkan di blog ini biar Anda bisa ikut menikmati.

Sumber foto: koleksi pribadi

11 COMMENTS

 1. Wah… jan… apik tenan critane. menghibur banget.
  Ki bener po yo …. opo karangan
  Tapi aku acungi jempol papat, percaya diri-ne luar biasa.
  Ora perduli executive, ora perduli bisnis sing penting nomer kursi cocok, LANGSUNG LUNGGUH

 2. Iki tulisan seng tak akoni paling mantep diantara tulisanmu yang lain, Mbah.

  Ternyata kancane Sampean akeh juga ya, tapi aku ndak nemu jeneng Dolah seng biyen pas numpak bis mabuk kae, njur mutah-mutah.hahaha

  Siji engkas, Mbah. Yen pengen nguyuhi kelas bisnis opo eksekutif maneh gek kebetulan Sampean gak kudu nguyuh, omongo aku tak ewangi πŸ˜€

  Salam #Njoworatowekijane.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here